Projektas: UAB „Taneta“ tarptautiškumo didinimas

Projekto įgyvendinimo metu planuojama gauti atitikties deklaracijas dėl įmonės gaminių atitikimo standartams, kurių reikalaujama siekiant pardavinėti produktus užsienio rinkoms. Planuojama atlikti tyrimus bei bandymus su jau gaminamais ir planuojamais gaminti gaminiais. Viso planuojama eksportuoti 19 įmonės pagamintų medicinos sričiai pritaikytų gaminių. Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai ženkliai prisidės prie įmonės tarptautiškumo didinimo ir tarptautinio įvaizdžio gerinimo. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-02-0048

Projekto pavadinimas: UAB „Taneta“ tarptautiškumo didinimas

Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-06-01 iki 2021-04-30

Skirta finansavimo suma: 144 810,00 EUR

 

Projektas: UAB „Taneta“ energijos vartojimo auditas

Siekiant padidinti UAB „Taneta“ verslo efektyvumą,  planuojamas atlikti energijos suvartojimo auditas. Audito atlikimas leistų išanalizuoti labiausiai energijos vartojimui imlias gamybos vietas bei būtų pateiktos atitinkamos priemonės energijos suvartojimo nuostoliams sumažinti. Siekiant gauti projektui ES finansavimą buvo pateikta paraiška pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT. Įvertinus paraišką šio projekto įgyvendinimui buvo skitas ES finansavimas. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-03-0036

Projekto pavadinimas: UAB „Taneta“ energijos vartojimo auditas

Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-12-12 iki 2019-06-12

Skirta finansavimo suma: 8 400,00 EUR

Klaipėda Project

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Šiauliai Project

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

EU Project

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.