Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė “Taneta” įkurta 1989 metais. Pagrindinė įmonės veiklos kryptis - medicininės įrangos, neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių, reabilitacinės technikos, ligonių ir neįgaliųjų slaugai skirtų priemonių gamyba, prekyba, aptarnavimas. Įmonės gaminiai gerai žinomi medikams, juos palankiai vertina ir specialistai, ir vartotojai.

Visi uždarosios akcinės bendrovės “Taneta” gaminiai yra registruoti Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie LRSAM. Visi gaminiai atitinka kokybės standartus pagal Europos Sąjungos Direktyvą 93/42/EEB (Europos Bendrijos Direktyva, taikoma medicinos prietaisų gamintojams) ir yra paženklinti CE ženklu.

Įmonėje dirba 25 kvalifikuoti specialistai. Gaminiai tobulinami bei kuriami nauji atsižvelgiant į vartotojų poreikius, šiuolaikines funkcionalumo ir dizaino tendencijas, technikos bei technologijų progresą. Bendrovės gamybinių patalpų plotas - 1500m2. Turimi įrengimai pritaikyti kokybiško produkto sukūrimui. Įmonėje įdiegta kokybės valdymo sistema ISO 9001.


                                      
Įmonė dalyvauja iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte “Dizainas LT”

“UAB "Taneta" produktyvumo didinimas kuriant naują gaminių dizainą”


Projekto tikslas - sukurti naujus UAB “Taneta” gaminių dizainus, kurie atitiktų dabartinius rinkos poreikius. Projekto metu bus kuriami 2 gaminių dizainai. Funkcinėms lovoms bus siekiama parinkti gamybos medžiagas, jų sudėtį, pritaikyti jas skirtingus poreikius turintiems klientams, bus siekiama sukurti tokį dizainą, kuris būtų lengvai pritaikomas ir gaminamos lovos būtų paprastos naudoti įvairiomis ligomis sergantiems pacientams. Masažo stalams bus taip pat parenkamos gamybos medžiagos, kuriamos naujos formos, kurios būtų pritaikomos skirtingiems klientams ir atitiktų naujausias rinkos tendencijas. Kuriant gaminių dizainus bus daug dėmesio skiriama naujausiems medicininiams tyrimams, bus kuriamas toks dizainas, kuris atitiktų naujausias technologijas.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.