Apie mus

  Projektas „UAB "Taneta" gamybinės bazės modernizavimas“

Uždaroji akcinė bendrovė “Taneta” įkurta 1989 metais. Pagrindinė įmonės veiklos kryptis - medicininės įrangos, neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių, reabilitacinės technikos, ligonių ir neįgaliųjų slaugai skirtų priemonių gamyba, prekyba, aptarnavimas. Įmonės gaminiai gerai žinomi medikams, juos palankiai vertina ir specialistai, ir vartotojai. Visi uždarosios akcinės bendrovės “Taneta” gaminiai yra registruoti Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie LRSAM. Visi gaminiai atitinka kokybės standartus pagal Europos Sąjungos Direktyvą 93/42/EEB (Europos Bendrijos Direktyva, taikoma medicinos prietaisų gamintojams) ir yra paženklinti CE ženklu. Įmonėje dirba 25 kvalifikuoti specialistai. Gaminiai tobulinami bei kuriami nauji atsižvelgiant į vartotojų poreikius, šiuolaikines funkcionalumo ir dizaino tendencijas, technikos bei technologijų progresą. Bendrovės gamybinių patalpų plotas - 1500m2. Turimi įrengimai pritaikyti kokybiško produkto sukūrimui. Įmonėje įdiegta kokybės valdymo sistema ISO 13485 .

Įmonei plečiantis ir gaunant vis daugiau užsakymų buvo nuspręsta teikti paraišką ES finansinei paramai gauti modernios įrangos įsigijimui ir gaminių dizaino tobulinimui. Projektų metu UAB „Taneta“ sieks modernizuoti savo gamybinę bazę bei gaminių dizainą, tai leistų padidinti darbo našumą, išplėsti gaminamų produktų asortimentą ir atitikti didėjančius rinkos reikalavimus dėl produktų ergonomiškumo ir patvarumo. Turėdama naują įrangą įmonė planuoja toliau ne tik gaminti rinkai jau žinomus produktus, bet išplėsti savo produkcijos asortimentą naujais produktais.


DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02-0056

Projekto pavadinimas: UAB „Taneta“ gamybinės bazės modernizavimas.

Priemonė - pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr.
03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-04-20 iki 2019-09-29

Skirta finansavimo suma: 384 198,00 EUR

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris
: Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-1888

Projekto pavadinimas: “UAB "Taneta" produktyvumo didinimas kuriant naują gaminių dizainą.

Priemonė - pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr.
03.3.1-LVPA-K-838“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-05-01 iki 2018-07-01

Skirta finansavimo suma: 8319,29EUR

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


Projektas: UAB "Taneta" energijos vartojimo auditas

 

Siekiant padidinti UAB „Taneta“ verslo efektyvumą,  planuojamas atlikti energijos suvartojimo auditas. Audito atlikimas leistų išanalizuoti labiausiai energijos vartojimui imlias gamybos vietas bei būtų pateiktos atitinkamos priemonės energijos suvartojimo nuostoliams sumažinti. Siekiant gauti projektui ES finansavimą buvo pateikta paraiška pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT. Įvertinus paraišką šio projekto įgyvendinimui buvo skitas ES finansavimas. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-03-0036

Projekto pavadinimas: UAB „Taneta“ energijos vartojimo auditas

Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-12-12 iki 2019-06-12

Skirta finansavimo suma: 8 400,00 EUR